ජාත්‍යන්තර ආබාධිත දිනයට සමගාමීව පවත්වනු ලබන ප්‍රාදේශීය සැමරුම් උත්සවය ස්වශක්ති පදනම හා එක්ව 2018.12.23වන ඉරු දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවනාගාරයේදී ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පවත්වන්නට යෙදුනි.

 48411811 321136501833387 5712529257863839744 n

 

48948224 553213645150262 6780777711318073344 n

 

37410036 1988749254504185 4843271385172148224 n

News & Events

Scroll To Top